Polityka prywatności

I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

(Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO)

1) Zakres przetwarzanych danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz korespondencyjne, dane dot. Twojej aktywności na naszych stronach internetowych, a w przypadku wspólnej realizacji projektów również dane dot. ofert, zamówień oraz zawartych umów, dane dot. reklamacji, w tym dane finansowe

2) Administratorem danych jest „Będzie Ładnie – Łukasz Matysiak” z siedzibą w Warszawie, przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 52/129, 02-797 Warszawa, NIP 951-208-17-04, REGON 141562266

3) Twoje dane przetwarzamy w celu:

 • przedstawienia produktów i usług firmy „Będzie Ładnie – Łukasz Matysiak” (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • odpowiedniego doboru ofert produktów i usług świadczonych przez naszą firmę pod kątem potrzeb oraz zainteresowań użytkownika – tj. w celu profilowania, w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, w celu analizy udostępnionych danych pochodzących z różnych źródeł (w tym danych zebranych przez „Będzie Ładnie – Łukasz Matysiak”, stron internetowych) oraz finalnie zaproponowania użytkownikowi reklam lub ofert odpowiadających jego potrzebom. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • analitycznym, tj. dokonywania rozliczeń wewnętrznych oraz prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • realizacji praw użytkownika, aktualizacji jego danych, prowadzenia bazy klientów łączącej dane z różnych systemów i źródeł (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3) Możesz skontaktować się z administratorem danych osobowych pod adresem e-mail hello@bedzieladnie.com, a także pisemnie na adres Al. KEN 52/129, 02-797 Warszawa;

4) Odbiorcami danych osobowych użytkownika poza Administratorem będą firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), prawnych, księgowych, badań rynku, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń;

5) Dane osobowe użytkownika przetwarzane będą w celach marketingowych przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody pozostają ważne, do momentu żądania usunięcia z subskrypcji newslettera (wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu); przez czas niezbędny dla zawarcia i wykonania umowy mającej za przedmiot usługi świadczone przez Administratora, do czasu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych, przez okres niezbędny dla dochodzenia i obrony przed potencjalnymi roszczeniami.Okresy te nie sumują się.;

6) Jako użytkownik masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możesz zrealizować swoje prawa przez kontakt na adres email: hello@bedzieladnie.com;

7) Jako użytkownik masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Masz prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

8) Jako użytkownik masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

9) Dane pochodzić będą z następujących źródeł: dane udostępnianie przez użytkownika, dane zebrane i udostępnione przez lub w imieniu Administratorów (dane korespondencyjne jak wyżej), dane na podstawie dokumentów, dane pochodzące ze stron internetowych, w tym plików cookies; w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z także z publicznych rejestrów CEIDG oraz KRS.

II POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES

Przez używanie niniejszej strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką prywatności. W przypadku braku zgody na używanie przez stronę ciasteczek, konieczna jest zmiana ustawień przeglądarki bądź zaprzestanie korzystania z niniejszego serwisu.

 

 • Pliki „cookies” (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony WWW. Ciasteczka używane są najczęściej w celu optymalizacji procesu korzystania ze stron WWW.
 • Używamy ciasteczek aby ułatwić i usprawnić użytkowanie niniejszej serwisu, aby treści wyświetlane na niniejszej stronie zostały dostosowane do preferencji użytkownika, do celów statystycznych, ;
 • Ciasteczka na tym serwisie są: sesyjne oraz stałe. Ciasteczka pierwszego typu pozostaną na Twoim urządzeniu wyłącznie w trakcie użytkowania strony. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tyle czasu, ile trwa ich „życie”, do chwili. Kiedy zostaną przez Ciebie usunięte.
 • Typy ciasteczek wykorzystywanych na stronie:
 1. Ciasteczka niezbędne do działania strony
 2. Ciasteczka zwiększające efektywność
 3. Ciasteczka ulepszające działanie
 4. Ciasteczka reklamowe
 • używając strony możesz trafić na ciasteczka, które wywodzą się z zewnętrznych stron jak np. portale społecznościowe, a także od podmiotów, które zamieszczają reklamy na stronie. Szczegóły dotyczące tych ciasteczek znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.
 • W każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień przeglądarki, by zablokować ciasteczka całkowicie albo częściowo, np. wyłącznie od stron trzecich lub aby za każdym razem dostawać informację o przyjmowaniu ciasteczek. Nie zapominaj, że blokada ciasteczek może mieć niekorzystny wpływ na wygodę użytkowania strony, a także wiązać się z brakiem możliwości korzystania z niektórych elementów strony.
#Udostępnij dalej